SBK-Normalstadgar för lokalklubb

Normalstadgar för lokal brukshundklubb 
 
Har Du några synpunkter, önskemål, förslag
om styrelsens sammansättning eller klubbens verksamhet så kontakta gärna
> Valberedningens sammankallande
Vivianne Körner 073-071 64 13, viviann1970@hotmail.com 
> Eller någon av styrelsemedlemmarna!