Verksamhetsberättelse 2019

   

     Verksamhetsberättelse 2019     

  

Som tidigare vilar vår verksamhet huvudsakligen på 3 ”ben”: Tävlingar, kurser och andra medlemsaktiviteter. Här nedan (samt i uppföljningen av vår målsättning för 2019) kan Du

se sammandrag av vad vi gjort året! 

 • Tävlingsverksamheten på klubben har omfattat en brukstävling sök inkl DM samt en rallylydnadstävling meockså inkl DM. De genomförda tävlingarna har varit välorganiserade av vår tävlingssektor och genomförts tack vare omfattande hjälp från klubbens egna medlemmar/ funktionärer och från andra klubbar. 
 • Klubben har verkat för nya tävlingsekipage i lydnad, bruks och rallylydnad dels genom kursverksamheten och dels genom de instruktörer och andra medhjälpare som efter kursens slut fortsatta att träna med intresserade deltagare! vår draghundssektion är aktiv och har deltagit med ekipage i SM! Vi önskar de som deltagit i tränings- och tävlings-verksamheten fortsatt lycka till både på tränings- och tävlingsplanerna framöver!

 • Kursverksamheten har under 2019 varit blomstrande sett ur perspektivet hur många instruktörer vi är! Vi har också själva deltagit Studiefrämjandets föreläsningar och kompetens-utbildningar för instruktörer inom SBK distrikt Västmanland. Samtliga ledare och medhjälpare erbjöds att delta i utbildningen Bäst var dag med Maria Brandel.
  5 nya Grundmodulutbildade ledare blev färdiga under 2019. Vi har också vidareutbildat en spårinstruktör samt viltspårsinstruktör.
  Vi har under året  i samarbete med Studiefrämjandet genomfört kurser i:

3 Allmänlydnad                                   Tävlings- och Brukslydnad

4 Valpkurs                                          Uppletande  

2 Rallylydnad                                      Lydnadshelg m Monika Henriksson

4 NoseWork grund                             Utställningsträning

1 Nosework forts för instr.                  Massagekurs m Mariette Lilja

2 Nosework träning                            5 Spår + Viltspår

Markeringskurs                                  Kantarellsök                       

 

Huvuddelen av kurserna är genomförda av klubbens instruktörer.

 • Inspiration av våra funktionärer har skett som tidigare med jul- och sommar-presenter men i år också enligt beslut som fattades under 2018 års Årsmöte.
 • Andra  medlemsaktiviteter under året:

-  3 Medlemsmöten där vi enligt målsättning; haft ett tema: Dogparkour, Eftersöksjägare samt Julfika för medlemmarna.
-  Medlemsinfo: Under året har medlemmarna via mail informerats
vid 10 tillfällen om kurser och andra aktiviteter på klubben.

 

-  Söndagsträffen med Vivianne Körner och May-Liz Hamberg som sammanhållande kärna. Söndagsträffen är en synnerligen trevlig gemensam samvaro för hundägare och deras vovvar! Varje träff innefattar t ex promenad, hundlek, uppletande, lydnadsträning samt fika och korvgrillning – efter var och ens önskemål.

-  Rallylydnadsträning  under ledning av Ann-Christine Bergström m fl. har genomförts  för intresserade medlemmar som kunnat  träna/delta under vår
och höst.

 

-  Onsdagspromenaden, utgående från parkeringen vid Johannisdalskogens motionsspår har bedrivits i ur och skur också under större delen av året Ledare har varit Vivianne Körner och May-Liz Hamberg.

- Våffelfest bjöd viföräldrarna till Sommarkulbarnen.

- Julfika för alla medlemmar vid sista medlemsmötet, då vi hade bildvisning från aktiviteter under året.

     -  Sommarkul! Ett tredagars-lägerför lika busiga barn 8 – 12 år med hund. Hur
     kul som helst och underbara ungar höll ledarna i full fart från morron till kväll!

 • Renovering, underhåll – vi har fått byta båda toaletterna samt åtgärdat problemmed vattnet. 
 • Vad vore vi utan våra underbara funktionärer, styrelsemedlemmar, instruktörer och alla andra som på olika sätt bidrar till verksamheten?!?! Till sommar-uppehållet tackades alla med en strutsboll inkl hundleverpastej på tub och före jul med en träningsväska. 
 • Medlemsavgiften har varit 500:- för helbetalande medlem - av vilka 400:- går till SBK samt 30:- till distriktet, vi själva behåller 70:-…), 100:- för familjemedlem och 100:- för medlem i annan Brukshundklubb.   Klubbens verksamhet och löpande utgifter har finansierats till liten del av medlemsavgifterna, stor del genom bidrag från Studiefrämjandet och Köpings Kultur & Fritid - men allra mest tack vare kursavgifterna. Bland tävlingsverksamheten kan rallylydnadstävlingen framhållas som bidrag till inkomsterna!

 • Ekonomi: Den ekonomiska redovisningen visar på ett mindre överskott  jfr med 2018.
  Se vidare resultatrapporten! 
 • Djurmagazinet i Köping  har under 2019 fortsatt erbjuda våra medlemmar att handla med 5 % rabatt. Vi har också genom dem sponsrats frikostigt av
  Brit Care hundmat till våra tävlingar – det tackar vi för och ser fram emot fortsättning under 2020! 

Vi ser också fram mot nya roliga utmaningar under 2020
gällande både satsning på kommande tävlingar, kurser och utbildningar -

och alla andra trevliga aktiviteter inom klubben – både för barn och vuxna!