Valberedningens förslag 2020

Valberedningens förslag på styrelseledamöter verksamhetsåret 2020


2019-12-31  Köpings Brukshundklubbs valberedning 
                   Vivianne Körner, Lotta Tegborg, Annica Russing

Funktion

Namn

Mandat-period

Årsmötet 2020

Varar till
årsmöte

Ordförande

Ulla-Marie Lagerhorn-Blom

1 år

Omval

2021

Vice ordförande

Annica Russing

2 år

Omval

2022

 

Kassör

Birgitta Nyhlén

1 år

Omval

2021

 

 

 

 

 

Sekreterare

Ann-Christine Bergström

2 år

1 år kvar

2021

 

Ledamot

Anders Tegborg

2 år

1 år kvar

2021

Ledamot

Kim Lundqvist

2 år

Omval

2022

Ledamot

Hanna Lundqvist

2 år

1 år kvar

2021

 

1:e Suppleant

Airi Ahosmäki

2 år

1 år kvar

2021

2:e Suppleant

Helena Westerlund

2 år

Nyval

2022

 

Revisor

Sirpa Pettersson

1 år

Omval

Varje år

Revisor

Urban Asplund

1 år

Omval

Varje år

Revisorsuppleant

Lena Blixt

1 år

Omval

Varje år

Revisorsuppleant

Pia Öberg

1 år

Omval

Varje år

 

Valberedningen

Viviann Körner, sammank.

1 år

Omval

2021

 

Lotta Tegborg

2 år

1 år kvar

2021

 

Ledamot som tillsätts av styrelsen.