Valberedning-21

 
Valberedningens förslag på styrelseledamöter  för verksamhetsåret 2021


    Köpings Brukshundklubbs valberedning:

    Vivianne Körner, Lotta Tegborg, Annica Russing

Funktion

Namn

Mandat-period

Årsmötet 2021

Varar till
årsmöte

Ordförande

Ulla-Marie Lagerhorn-Blom

1 år

Omval

2022

Vice ordförande

Helena Westerlund

2 år

Fyllnadsval

2022

 

Kassör

Sirpa Pettersson

2 år

Fyllnadsval

2022

 

 

 

 

 

Sekreterare

Ann-Christine Bergström

2 år

Omval

2023

 

Ledamot

Anders Tegborg

2 år

Omval

2023

Ledamot

Patrik Skoglund

2 år

Fyllnadsval

2022

Ledamot

Daniel Nydahl

2 år

Nyval

2023

 

1:e Suppleant

Airi Ahosmäki

2 år

Omval

2023

2:e Suppleant

Annica Russing

2 år

Fyllnadsval

2022

 

Revisor

Mattias Backlund

1 år

Nyval

2022

Revisor

Pia Öberg

1 år

Nyval

2022

Revisorsuppleant

Lena Blixt

1 år

Omval

2022

 

Valberedningen

Viviann Körner, sammank.

1 år

Omval

2022

 

Liselott Nyberg

2 år

Nyval

2023

 

Lotta Tegborg

2 år

1 år kvar

2022

   

 

 

 

 

Firmatecknare

Ordförande och kassör

var för sig.

1 år

Omval

2022

Du som medlem kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmötet. 

Medlem som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag och ange vilken funktion som avses, namn, kort presentation och uppgift att den föreslagne kandiderar. Detta ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.

Skicka till:         
Ordförande Ulla-Marie Lagerhorn-Blom ulla-marie@telia.com
Vice ordförande Annica Russing  annica@hekberg.se
Sekreterare Ann-Christine Bergström u3780b@koping.net

ELLER                 
Köpings Brukshundklubb, Box 3037, 73103 Köping