Uppföljning 2019

 

 

 Uppföljning av målsättning för 2019 

 

Vi har genomfört egna kurser enl verksamhetsberättelsen.

 

Samarbete med andra klubbar har skett inom tävlingsverksamheten, t ex
lån/byte av domare, skrivare mm.

 

Vi har haft bra relation till markägare och jakträttsinnehavare för träning och vid brukstävlingar. Vi har sökt och fått ekonomiska bidrag som förening genom Köpings Kultur & Fritid.

 

Medlemsantalet har ökat med 20 medlemmar sen förra året. I vår klubb kommer nya medlemmar till ffa genom kursverksamheten varje säsong, men hel del går också ur då de har gått sin valp- eller allmänlydnadskurs. Sedan 2013 har vi sakta ökat i medlemsantal troligen beroende på vårt breda kursutbud med både baskurser och lite udda utbildningar samt vår träningsverksamhet och de regelbundna aktiviteter som vi erbjuder.

 

Ständig uppmuntran till funktionärsutbildning pågår; under 2019 är 5 grundmodul-utbildad. Vidareutbildning spårinstruktör samt viltspår har genomförts.  Vi har deltagit i flertalet av Studiefrämjandets kompetensutbildningarsamt ”Bäst var dag” för alla instruktörer och medhjälpare.

 

Under städdagarna har vi hjälpts åt med underhåll och att hålla klubben välskött.

I år glädjande nog flertal nya deltagare. Resp städdag avslutades med pizzakalas.

 

Se övrigt bilaga i tabellformat!

 

UPPFÖLJNING avkonkreta och ”mätbara” mål för 2019

                    
                              
X = Genomfört      X = Pågående      X = Ej genomfört

 

Verksamhet / Aktivitet

Ansvarig för genomförandet

OK

Tävlingsverksamhet: Vi ska komplettera tävlingssektorn med någon/några som vill ansvara/vara spindeln i nätet för tävlingslydnaden.

Tävlings-sektorn

 

- Brukstävling Sök lägre, högre, elit dm

 

- Rallylydnad nybörjare och mästare dm

 

- Organisera träningsverksamhet för brukslydnad

 

- Minst 1 träningstävling i distriktet - Sakletarcupen

 

 

Utbildning

Vi ska under året utbilda minst 1 ny funktionärer; t ex

tävlings-ledare, -sekreterare, -skrivare.

 

Tävlings-sektorn

 

Vi ska utbilda minst en Allmänlydnads-instruktör.

 

Styrelsen

 

Vi ska genomföra sedvanliga hundägarutbildningar i den omfattning som efterfrågas och instruktörsläget möjliggör.

 

Styrelsen

 

Vi ska genomföra en intern utbildning/inspiration för

instruktörer. (Bäst var dag – utbildningför alla instr o ass)

Styrelsen och instruktörer

 

 

Vi ska i samband med resp medlemsmöte arrangera någon aktivitet som kan intressera medlemmarna.

(Dogparkour, Eftersöksjägare, Julfika)

Styrelsen

 

Vi ska genomföra minst en aktivitet för barn,

t ex upprepa Sommarkul alt. Sommarskoj.


Ulla-Marie L-B
Airi Ahosmäki

 

Vi ska genomföra höst- och vårstädning

av de utrymmen och marker vi utnyttjar.


Styrelsen

 

Vi ska genomföra nödvändigt underhåll av stugan både inom och utomhus. Specificeras av styrelsen för 2019
(Toaletter, fönster)


Styrelsen

 

Vi ska genomföra nödvändigt underhåll av utrustning för verksamheten f f a utomhus-möbler och på planer, tävlingsboden och vid stugan.


Styrelsen

 

Vi ska genomföra minst en familje-/medlems-aktivitet

(Våffelfest med föräldrar o barn)

Ulla-Marie L-B

 

Vi ska fortsätta med allmänna aktiviteterna som

onsdags-promenader, söndags-aktiviteter, rallylydnadsträning, utställningsträning samt NoseWork-träning.


Vivianne K, May-Liz H,
Ann-Christine B, Sanna A,

 

 

Projekt

Dogparkour; utbildning, bygga bana samt starta grupp för barn och vuxna.


Ulla-Marie L-B

 

Draghund; prova-på-dag för barn och vuxna samt om intresse Grönt kort-kurs.


Maria Messing et al.