Styrelse & sektorer 2019

  

Styrelse & sektorers sammansättning 2019                                 

                  

  • Under året har följande styrelse varit verksam:

Ordförande:                        Ulla-Marie Lagerhorn Blom

Vice Ordförande                 Annica Russing                 

Sekreterare:                        Ann-Christine Bergström

Kassör:                               Birgitta Nyhlén

Ledamot:                            Anders Tegborg

Ledamot:                            Hanna Lundqvist

Ledamot:                            Kim Lundqvist

Suppleant:                          Airi Ahosmäki

Suppleant:                          Sanna Arvidsson                  

 

  • Sektorers sammansättning har varit:

Utbildningssektorn:             Styrelsen

 

Repr. kompetensgrupp:      Lena Blixt

 

PR-Info-sektor samt kök:    Ann-Christine Bergström

Tävlings-sektor:                 Hanna Lundqvist
                                         Kim Lundqvist

Prisansv:                Airi Ahosmäki

                             Hanna Lundqvist

Resultatansv:         Airi Ahosmäki

                             Hanna Lundqvist

Draghund               Marie Werbelow                                           

 

  • Övriga verksamma funktionärer:

Revisorer:                           Sirpa Pettersson
Urban Asplund

Revisorsuppleanter:             Lena Blixt

                                          Pia Öberg

 

Valberedningen:                 Vivianne Körner, sammankallande
                                         Lotta tegborg

                                         Styrelsemedlem

 

Verkställande utskott:         Ulla-Marie Lagerhorn Blom

                                          Annica Russing

                                          Birgitta Nyhlén

                                          Ann-Christine Bergström

 

Ungdomsledare:                 Styrelsen

 

Distriktsrepresentanter:      Styrelsen delar på uppgiften

 

Köksansvarig:                    Ann-Christine Bergström