Slutord för 2019

Slutord för året 2019  


Den avgående styrelsen vill tacka alla medlemmar som deltagit i klubbens verksamhet under 2019!
  Allt arbete som läggs ner är ideellt och är en

förutsättning för klubbens verksamhet, utveckling och överlevnad. Vi har både ekonomiskt och handgripligen också fått stöd från vår ”samarbetspartner” Studiefrämjandet samt de sex senaste åren även Kultur & Fritid i Köpings Kommun!

 

Det finns underbara funktionärer utanför styrelsen som sköter ”trädgård”, material och utrustning, stuga och kök mm. Några av oss kombinerar också tävlande och olika funktionärs-sysslor eller kursverksamhet i klubben. Under året har vi dessutom åter fått uppskattat stöd från Kultur och Fritid med gräsklippning, vilket resulterat i otroligt fina appellplaner – och nöjda medlemmar inkl utifrån kommande besökare t ex instruktörer, tävlingsekipage och andra som vill träna hund i ny miljö!

 

Vi har erfarna och välutbildade instruktörer inom många olika hundaktiviteter både för nybörjare och för dem som kommit lite längre. Instruktörerna har ofta också medhjälpare varav en del senare själva vill bli instruktörer. Kursverksamheten är av stor betydelse då den bidrar till nya medlemmar, bättre hundhållning i stort inom kommunen samt inte minst vår ekonomi! Under året har vår barnverksamhet fortsatt blommat med Sommarkul, 3-dagarslägret för barn med hund, tack vare allas vårt engagemang!

.

Den bästa PR klubben kan få är nöjda hundägare med väluppfostrade och glada hundar, som har deltagit och haft kul i våra utbildningar och andra aktiviteter – men också de tävlingsekipage som deltar i draghunds-, bruks-, lydnads-, rallylydnads- och NoseWork-tävlingar runt om i landet!

 

Styrelsen vill rikta ett varmt och innerligt TACK för allt det arbete som läggs ned, ingen nämnd och ingen glömd. Styrelsen vill också önska alla medlemmar många roliga hundaktiviteter under kommande året och nya framgångar på och utanför tävlingsbanan. 

 

Köping den 30/12 2019.

 

 

 

Ulla-Marie Lagerhorn-Blom      Annica Russing                         Birgitta Nyhlén

Ordförande                                 Vice Ordförande                             Kassör

 

 

 

 

Ann-Christine Bergström           Kim Lundqvist                           Hanna Lundqvist

Sekreterare                                  Ledamot                                       Ledamot

 

 

 

 

Anders Tegborg                         Airi Ahosmäki                               Sanna Arvidsson

Ledamot                                      Suppleant                                     Suppleant