Medlemskap

Söndagspromenad

Vinterpromenad på klubben 2014

Välkommen som medlem i Köpings Brukshundklubb,
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK)


Hos oss kan Du och Din hund utvecklas och ha skoj oavsett om Du önskar sällskap på sköna promenader i skog och mark, en trogen kamrat i vardagen eller vill träna och tävla inom olika hundsporter.
 
Alla hundar oavsett ras är välkomna till oss!

 

Medlemskap i Köpings Brukshundklubb innebär:

-  Du får delta i våra utbildningar/kurser och andra roliga aktiviteter. 

-  Personolycksfallsförsäkring under dessa aktiviteter ingår.

-  Du får möjlighet till prisvärd sakförsäkring anpassad till Dig som hundägare.  

-  Tillgång till våra appell-planer när som helst då inte annan aktivitet pågår. 

-  Du har tillgång till klubbstugan. 

-  Du har rätt att delta i tävlingar, prov och utställningar anordnade av SBK 

-  Du har möjlighet att påverka verksamheten 

-  Du får tidningen Brukshunden. 

-  Som medlem i Brukshundklubben har Du 10 % rabatt på Agria hundförsäkring.   

-  Du har möjlighet att söka stipendier för studier och projekt inom
   SBK verksamhetsområde.

Som medlem kan Du ta del av styrelsens arbete:
På klubben finns pärm med alla protokoll från styrelse- och medlemsmöten.
Kontakta Ann-Christine u3780b@koping.net  070-570 74 44 
- eller passa på
då det är aktiviteter på klubben, se kalendern!
 

Medlemsavgift betalas in på Bankgiro 5010-4769

OBS! Medlemsavgiften betalas in separat - EJ tillsammans med kursavgiften!
Får Du inte plats med alla data på inbetalningen så skicka dessa till 
kassor@kopingsbrukshundklubb.se

Skriv:

-  Medlemsavgift

-  Namn

-  Personnummer – alla siffror

-  Adress  

- Telefonnummer 

-  Mailadress

-  Ev koppling till annan medlem (gäller familjemedlem) 

   eller annan brukshundklubb (klubb och medlemsnummer).

-  OBS! Efter första inbetalningen till ovanst Bg kommer i fortsättningen årsvis
   inbetalningsavi från Svenska Brukshundklubben. 

 

OBS! Så hanterar vi Dina personuppgifter enl GDPR.

 

Medlemsavgifter f o m 2021-01-02:

500:-   Ordinarie medlemsskap (varav 400:- går till SBK centralt, 30:- till 
              SBK Distriktet och resterande 70:- till Köpings Brukshundklubb.)
 

100:-   Du som redan är medlem i annan Brukshundklubb - ange vilken klubb!

100:-   Familjemedlemskap är kopplat till helbetalande medlem i klubben 
             - ange vem som är helbetalande i familjen!

XXX      Ungdomsmedlemsskap för Dig mellan 7 - 25 år: 
             Vänd Dig till Köpings Hundungdom och välj SBK som specialklubb. 
             Det innebär att Du är med i två klubbar för en avgift.