Handlings & Aktivitetsplan, Konkreta mål för 2020

Handlings- och aktivitetsplan samt

Konkreta och ”mätbara” mål för 2020

Verksamhet / Aktivitet

Ansvarig för genomförandet

OK

Tävlingsverksamhet:

- Funktionärsutbildning i Bruks inför kommande år

Tävlings-sektorn

 

- Rallylydnad träningstävling

 

- Delta Distriktets i sakletarcup

 

 

Utbildning

Vi ska utbilda minst en Allmänlydnads-instruktör,
samt en Rallylydnadsinstruktör

 

Styrelsen

 

Vi ska genomföra sedvanliga hundägarutbildningar i den omfattning som efterfrågas och instruktörsläget möjliggör. Se hemsidan under Kurser!

 

Styrelsen

 

Vi ska genomföra en intern utbildning/inspiration för

instruktörer.

Styrelsen och instruktörer

 

 

Vi ska ha 3 medlemsmöten (förutom årsmötet) och i samband med dessa arrangera någon aktivitet som kan intressera medlemmarna.

Se hemsidan under Aktiviteter!

 

Styrelsen

 

Vi ska genomföra minst en aktivitet för barn,

t ex upprepa Sommarkul alt. Sommarskoj.

Ulla-Marie L-B
Airi Ahosmäki

 

Vi ska genomföra höst- och vårstädning

av de utrymmen och marker vi utnyttjar.

Styrelsen

 

Vi ska genomföra nödvändigt underhåll av stugan både inom och utomhus.

Specificeras av styrelsen för 2020

Styrelsen

 

Vi ska genomföra nödvändigt underhåll av utrustning för verksamheten f f a utomhus-möbler och på planer, tävlingsboden och vid stugan.

Styrelsen

 

Vi ska genomföra minst en familje-/medlems-aktivitet

 

Ulla-Marie L-B

 

Vi ska fortsätta med allmänna aktiviteterna som t ex

onsdags-promenader och söndags-aktiviteter.

Vivianne K, Ingalena W,
Ann-Christine B, Sanna A,

 

 

Projekt

Dogparkour: reviderad plan; bygga bana samt genomföra minst en aktivitet för barn och vuxna.

Ulla-Marie L-B

 

Draghund; prova-på-dag för barn och vuxna samt om intresse Grönt kort-kurs.

Draghundsektorn