Budget-20

Buget för 2020

 

Intäkter kr

Utgifter kr

Utfall kr

Kurser

125.000

 

 

Medlemsavgifter

 15.000

 

 

Studiefrämjandet och föreningsbidrag

40.000

 

 

Klubbstugan hyra

 

10.000

 

El avg.  Sop avg.

 

25.000

 

Rep. Underhåll

 

60.000

 

Utbildning

 

20.000

 

Övriga utgifter för verksamhetens bedrivande

 

65.000

 

TOTAL

180.000 kr

180.000 kr

0 kr