Övriga funktionärer och arbetsgrupper

Tillfälliga ledighetskommittén på bänkenTILLFÄLLIG ledighetskommitté....

  Barn och ungdom 

  Ulla-Marie Lagerhorn-Blom 

  Airi Ahosmäki

  073-75 400 25 

  076-89 02 059 
 

  Utbildning 

  Styrelsen

  073-75 400 25

  Kompetensutveckling 

  Lena Blixt

  

  072-74 60 666

  070-402 36 59

  Tävling
  Lydnad/Bruks/Rally

  Hanna Lundqvist 

  Kim Lundqvist

  Helena Westerlund

  Airi Ahosmäki   Prisansvarig

  070-739 70 56 

  070-746 49 72  

  076-890 20 59  

  PR-Info / Kök & Fest 

  Ann-Christine Bergström

  070-570 74 44

 

  Distrikts-
  representanter  

 

 

  Ulla-Marie Lagerhorn-Blom  

  Annica Russing  

  Birgitta Nyhlén   

  Ann-Christine Bergström (suppl)

  073-75 400 25 

  070-254 88 55 

  070-778 11 49 

  070-570 74 44
 

  Verkställande utskott

  Ulla-Marie Lagerhorn-Blom  

  Ainnica Russing 

  Birgitta Nyhlén   

  Ann-Christine Bergström

  073-75 400 25 

  070-254 88 55

  070-778 11 49 

  070-570 74 44

   Draghundsport
   kontaktperson

 

 Marie Werbelow  070-62 69 652